Herow is een merk van
Herow

TwinForce

Bij spuiten van onkruid, schimmels en insecten wordt het beste effect bereikt bij spuiten tijdens het meest kwetsbare stadium. Veldtiming is het middel om het beste biologische resultaat te behalen en is de veiligste methode voor verlaagde doses. Onkruidbestrijdingsmiddeldoses kunnen aanzienlijk worden teruggebracht als het doelonkruid in het zaadlobben stadium is een moeilijke uitdaging, omdat dat slechts enkele dagen het geval is. Met conventionele veldspuiten zijn deze schaarse spuitmogelijkheden beperkt vanwege de wind of omdat veel tijd verloren gaat doordat grote hoeveelheden water naar het veld moet worden gebracht.

Met TWIN FORCE spuitbomen kan ook worden gewerkt als er meer wind staat en kan de spuittijd in het veld optimaal worden benut. 110° spleetdoppen spuiten in een continu gericht luchtgordijn en verzekeren onder een vaste hoek een uniforme vloeistofverdeling en optimaal gebruik van de luchtonder- steuning. De unieke gezamenlijke hoek van lucht en spuitdoppen compenseert veranderende windrichtingen en zorgt voor een optimale depositie op de plant.

50% Meer beschikbare spuituren

Bij een conventionele veldspuit kan de spuitdrift zodanig groot zijn dat de bestuurder voortijdig moet stoppen. Met een efficiënte driftregeling kan de bestuurder veel gemakkelijker het hele veld spuiten. In de meeste omstandigheden hebben landbouwers met een TWIN veldspuit tenminste tweemaal zoveel uren voor veilig en doelmatig spuiten dan bij conventioneel spuiten. De max. windsnelheid bij conventioneel spuiten is naar schatting 4 m/s en bij TWIN is dit 8 m/s.

Hoekverstelling

TWIN FORCE spuitbomen zijn uniek vanwege de variabele hoekverstelling. Hierdoor kan de spuitboom in de juiste spuithoek worden ingesteld, afhankelijk van windrichting, rijsnelheid, type en grootte van het gewas. In combinatie met de juiste dopkeuze wordt een optimale indringing in het gewas verkregen.

Minder drift

Wereldwijd maken landbouwers gebruik van hogere spuitsnelheden om een hogere capaciteit te bereiken. Bij conventionele veldspuiten leiden deze ontwikkelingen tot driftproblemen, een slechtere verdeling en vrees voor residuschade bij hoogwaardige gewassen. Een slechte verdeling in het veld gaat ten koste van de chemische prestatie, kan gewasschade veroorzaken en tot opbrengstverlies leiden. Gebruikers van TwinForce veldspuiten hebben deze zorgen niet. Door de actieve luchtondersteuning worden de druppels naar het doeloppervlak gedwongen, indien nodig door het gewasdek, zodat niet alleen drift wordt vermeden maar tevens een optimale verdeling wordt verzekerd.

Voordelen HARDI TwinForce

  • 100 % verhoging capaciteit: meer uren per dag, meer hectare/tank, minder liter/ha
  • 50 - 90 % reductie winddrift
  • Betere timing
  • Betere indringing in dicht gewas
  • Middel beter op juiste plaats: horizontaal, verticaal en onderzijde blad
  • Betere bedekking
  • Minder dosis chemicaliën

Homburg Holland levert de beste en meest geavanceerde precisielandbouwtechniek met name op het gebied van gewasbescherming, grondbewerking en zaaitechniek. Service en customer care zijn de keywords voor Homburg Holland. Homburg Holland is de wereldleider betreffende onderhoud van drainage systemen.

Deel deze pagina via

Blijf op de hoogte en volg ons op social media of schrijf u in voor de nieuwsbrief!